SijoitusSummit 2019 syksy

Maanmittauslaitos – Kai Andersin

Huoneistotietojärjestelmä Osakehuoneistojen vaihdanta ja käyttö vakuutena on aiemmin perustunut paperisten osakekirjojen siirtämiseen. Uusi huoneistotietojärjestelmä parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, sillä siinä tiedot huoneistojen ominaisuuksista, omistuksista ja hallintaoikeuksista ovat sähköisessä muodossa. Samalla paperisista [...]

Sisällön kuvaus

Huoneistotietojärjestelmä

Osakehuoneistojen vaihdanta ja käyttö vakuutena on aiemmin perustunut paperisten osakekirjojen siirtämiseen. Uusi huoneistotietojärjestelmä parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, sillä siinä tiedot huoneistojen ominaisuuksista, omistuksista ja hallintaoikeuksista ovat sähköisessä muodossa. Samalla paperisista osakekirjoista luovutaan vähitellen. Mitä muutos käytännössä tarkoittaa asuntosijoittajan näkökulmasta?

Huoneistotietojärjestelmää rakentaa Maanmittauslaitos yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Yli 200-vuotias Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden käyttöä.

Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja rekistereissään sekä huolehtimalla omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä. Laitoksen tehtäviin kuuluu myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen.

Haastattelun sisältö :

  • Maanmittauslaitos pitää yllä sähköistä rekisteriä asunto-osakeyhtiöistä ja niissä olevista asunto-osakkeista.
    (Huoneistotietojärjestelmä)
  • Järjestelmän avulla saadaan yhteen reksiteriin kaikki asuntoyhtiöiden tiedot ja asunto-osakkeiden tiedot kuten omistajat, panttaukset, jne…. 
    Mitä hyötyä tästä on asunto-osakkeen omistajalle ja asuntosijoittajalle?
  • Poistaako tämä paperiset asunto-osakkeet? 
  • Mahdollistaako tämä täysin sähköisen asunto-osakkeiden kaupan?
  • Onko vastaavaa järjestelmää käytössä missään muualla maailmassa? 
kai-andersin-maanmittauslaitos
Kai Andersin
||

Vastaavaa sisältöä