SijoitusSummit 2018 syksy

Nexstim – Mikko Karvinen

Nexstim on suomalainen neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt ainutlaatuisen navigoidun aivostimulaatioteknologian, joka mahdollistaa poikkeuksellisen tarkan ja jokaiselle potilaalle personoitavan transkraniaalisen magneettistimulaatio (TMS) -hoidon. Nexstimin SmartFocusTM–järjestelmää voidaan käyttää erityisesti masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa sekä lisäksi yrityksen kehittämää [...]

Sisällön kuvaus

Nexstim on suomalainen neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt ainutlaatuisen navigoidun aivostimulaatioteknologian, joka mahdollistaa poikkeuksellisen tarkan ja jokaiselle potilaalle personoitavan transkraniaalisen magneettistimulaatio (TMS) -hoidon. Nexstimin SmartFocusTM–järjestelmää voidaan käyttää erityisesti masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa sekä lisäksi yrityksen kehittämää NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmää käytetään neurokirurgiaan liittyvässä aivojen kartoituksessa.

Nexstim on aloittanut kehittämänsä SmartFocusTM- -järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. Järjestelmä on myös CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. Lisäksi Nexstimin NBS-järjestelmä on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Haastattelussa selviää mm.

 • Mitä Nexstim tekee?
 • Mitä päänulkopuolinen aivostimulaatio tarkoittaa?
 • Mitä hyötyä lääkäreille ja potilaalle on Nexstimin teknologiasta?
 • Ketkä käyttävät Nexstimin teknologiaa ja kuinka laajalle sen käyttö on levinnyt?
 • Kuinka kilpailtu markkina on globaalisti?
 • Mitä tutkimus- ja kehityshankkeita Nexstimillä on käynnissä?
 • Mihin sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota Nexstimissä?
 • Miten panostukset jakautuvat markkinoilla olevien teknologioiden ja uusien kehitteillä olevien teknologioiden välillä?
 • Mitkä ovat Nexstimin tärkeimmät strategiset kilpailuedut markkinoilla?
 • Onko Nexstimillä lähiaikoina rahoitustarpeita?
 • Mihin sijoittajan tulee kiinnittää huomiota Nexstimissä?

HUOM! Nexstim on julkaissut tämän haastattelun kuvaamisen jälkeen 3.9.2018 seuraavan yhtiötiedotteen koskien vaiheen III E-FIT lisätutkimuksen tuloksia http://cws.huginonline.com/N/138152/PR/201809/2213720_4.html

Lue lisää Nexstimistä sijoituskohteena:
https://nexstim.com/investors/company-profile/

mikko-karvinen-nexstim
Mikko Karvinen
Talousjohtaja

Vastaavaa sisältöä