SijoitusSummit 2019 syksy

Raute – Tapani Kiiski

Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaita ovat viilun, vanerin, LVL:n (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavaran tuottajat. Uusiutuvien raaka-aineiden ja materiaalien suosiminen mm. rakentamisessa kasvattaa puutuoteteollisuutta. Globaalisti Rauten palvelemien puutuoteteollisuuden sektorien [...]

Sisällön kuvaus

Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys.

Rauten asiakkaita ovat viilun, vanerin, LVL:n (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavaran tuottajat. Uusiutuvien raaka-aineiden ja materiaalien suosiminen mm. rakentamisessa kasvattaa puutuoteteollisuutta. Globaalisti Rauten palvelemien puutuoteteollisuuden sektorien markkinoiden koko on noin 45 miljardia euroa.

Maailmanlaajuisen viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuuden investointien uuteen tuotantoteknologiaan arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa vuodessa normaalin suhdannetilanteen aikana. Tämän lisäksi after sales-markkina on Rauten kannalta lähes rajaton kooltaan.

Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa 15–20 prosentin markkinaosuudella investoinneista. Myös LVL-teollisuudessa Rautella on vahva markkina-asema, sillä yli puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla.

Rauten teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Projektityyppiselle liiketoiminnalle tyypillistä on investointipäätösten herkkyys talouden suhdanteille ja ajoituksen vaikea ennakoitavuus.

Asiakaskuntaa palvelee Rauten noin 800 osaajaa kymmenessä eri maassa. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Huolto- ja varaosapalveluita tarjotaan enenevässä määrin myös paikallisesti.

Vuodesta 1994 lähtien Rauten A-osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Sijoittajille: https://www.raute.fi/sijoittajat

Haastattelun sisältö :

  • Mitä Raute tekee ja ketkä ovat Rauten asiakkaita?
  • Mikä on markkinan Rauten kohdemarkkinan koko?
  • Mikä on viennin osuus yhtiön liikevaihdosta?
  • Onko kyseessä kasvumarkkina?
  • Raute toimii vanerimarkkinassa. Mikä on puun tulevaisuus rakentamisessa?
  • Miten yhtiön liiketoiminta on kehittynyt viime vuosina?
  • Miltä tulevaisuus näyttää liiketoiminnan kehittymisen kannalta?
  • Miksi Rauteen kannattaa sijoittaa?
  • Mikä on yhtiön osinkojen tulevaisuus?
tapani-kiiski-raute
Tapani Kiiski

Vastaavaa sisältöä